Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці
Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

«Завдання виховання — змусити людину не тільки находити добре,

але і насолоджуватися хорошим; не тільки працювати, але й любити роботу.»

Рескин Д

 

НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ НАГОЛОШУЄ:

«Освіта — стратегічна основа розвитку особистості, cуспільства, нації, держави, запорука май­бутнього, найбільш масштабна й людиномістка сфера суспільства».

 

Головна мета виховання учнів професійно-технічного училища №8 на сучасному етапі є - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування в молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

            Основними ключовими напрямками є: створення сприятливих умов для особистісного ставлення та всебічного розвитку кожної дитини; пріоритетний напрямок національно-патріотичного, родинного і громадянського виховання, спрямоване на формування активного громадянина, підвищення рівня правової культури учнів.  

 

 

Організація виховного процесу в училищі

    

    Організація виховного процесу в училищі склалася в чітку систему, яка забезпечує розвиток особистості учня через навчальну, професійну  і суспільну діяльність, тому що саме в ній росте самосвідомість, відповідальність, підвищується рівень вихованості.

     Діяльність  психологічної служби, правового лекторію, класних і загально училищних батьківських зборів – тісно пов’язані між собою види цілеспрямованого впливу на особистість, дозволяють адміністрації училища, класним керівникам , викладачам, майстрам в/н та вихователям впливати на процес виховання. 

 

 

Проблемна тема з виховної роботи: 

 «Вдосконалення духовно-моральних цінностей креативної особистості».

 

 

 

Структура виховної роботи.

 

Педагогічний і учнівський колективи училища здійснюють  роботу за такими напрямками:

  • ціннісне ставлення до себе;
  • ціннісне ставлення до людей;
  • ціннісне ставлення до природи;
  • ціннісне ставлення до мистецтва;
  • ціннісне ставлення до суспільства і держави;
  • ціннісне ставлення до праці;
  • профорієнтаційна робота.