Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці
Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ПТУ-8 _____________ Р.С.Цвірінько
«_____» ________2017 р.

 

Циклограма роботи на 2017/2018 н.р. заступника директора з навчальної роботи

 

Місяць Зміст роботи
СЕРПЕНЬ 2017р.
 1. Перевірка рівня готовності училища до нового навчального року.
 2. Розробка робочих навчальних планів з усіх напрямків підготовки згідно вимог МОНУ для учнів І курсу за ДС ПТО з конкретних робітничих професій.
 3. Експертиза, погодження та затвердження робочих навчальних планів.
 4. Підготовка матеріалів до проведення серпневої педагогічної ради за підсумками діяльності минулого навчального року і постановка завдань на наступний навчальний рік.
 5. Аналіз стану матеріально-технічної бази кабінетів загальноосвітньої підготовки.
 6. Складання перспективного плану вивчення стану викладання предметів загальноосвітньої підготовки.
 7. Підготовка зведених навчальних планів із загальноосвітньої та професійної підготовки.
 8. Попередній розподіл педагогічного навантаження викладачів загальноосвітніх дисциплін.
 9. Участь у роботі тарифікаційної комісії.
 10. Складання тарифікаційних відомостей загальноосвітньої та професійної підготовки згідно протоколу тарифікаційної комісії.
 11. Підготовка матеріалів до складання розкладу уроків на І семестр.
 12. Складання розкладу уроків, ознайомлення викладачів з розкладом, урахування побажань, друк,
 13. Погодження та затвердження остаточного варіанту розкладу уроків.
 14. Погодження та затвердження тарифікаційних відомостей педагогічного навантаження викладачів.
 15. Участь у роботі педагогічної ради.
 16. Підготовка проектів наказів: - Про розподіл педагогічного навантаження. - Про призначення завідувачів кабінетів,
 17. Придбання журналів теоретичного навчання та розподіл сторінок для навчальних предметів відповідно до конкретних робочих навчальних планів.
 18. Ознайомлення викладачів з оновленими посадовими обов’язками.
 19. Ознайомлення викладачів з оновленими навчальними програмами МОНУ із загальноосвітніх дисциплін.
 20. Забезпечення виконання постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 21. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА про підготовку до початку навчального року.
ВЕРЕСЕНЬ 2017р.
 1. Проведення інструктивно-методичної наради з  викладачами та майстрами виробничого навчання щодо до оформлення та ведення журналів теоретичного навчання  згідно інструкцій.
 2. Огляд готовності кабінетів до нового навчального року.
 3. Складання графіку внутрішнього контролю за станом викладання на І семестр.
 4. Надання консультативної допомоги щодо складання поурочних планів з окремими категоріями педагогічних працівників.
 5. Затвердження поурочно-тематичних планів викладачів загальноосвітньої підготовки.
 6. Контроль за готовністю та веденням журналів теоретичного навчання .
 7. Контроль за складанням планів роботи кабінетів, графіків проведення консультацій та їх затвердження.
 8. Ознайомлення викладачів з інструкціями № 71, 7 з охорони праці .
 9. Проведення контрольних замірів із загальноосвітньої підготовки з окремих предметів для учнів І курсу за курс базової середньої школи.
 10. Відвідування уроків.
 11. Контроль участі викладачів загальноосвітніх дисциплін в обласних методичних об’єднаннях.
 12. Розробка заходів щодо забезпечення єдності та органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів груп СПТУ.
 13. Здійснення контролю за плануванням викладачами роботи на І семестр.
 14. Підготовка аналітичної довідки про контрольні заміри.
 15. Перевірка комплексно-методичного забезпечення уроків загальноосвітньої підготовки.
 16. Підготовка проектів наказів: - Про закріплення груп за навчальними кабінетами. - Про поділ груп на підгрупи при вивченні окремих предметів. - Про поділ груп на підгрупи при вивченні іноземних мов. - Про порядок ведення та зберігання журналів теоретичного навчання. - Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін.
 17. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 18. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 19. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА про початок навчального року.
ЖОВТЕНЬ 2017р.
 1. Забезпечення контролю за якістю проведення уроків теоретичного навчання.
 2. Участь у засіданні атестаційної комісії для затвердження списку викладачів, які підлягають атестації у 2018 році.
 3. Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються.
 4. Контроль за дотриманням викладачами режиму роботи ПТНЗ.
 5. Вивчення адаптації учнів І року навчання до вимог навчального процесу в училищі.
 6. Ознайомлення учнів випускних груп СПТУ з особливостями проведення ДПА у 2018 році.
 7. Перевірка ведення журналів теоретичного навчання.
 8. Організація профорієнтаційної роботи на 2018/2019 н.р.
 9. Корекція розкладу уроків згідно графіків навчального процесу.
 10. Підготовка аналітичних довідок: - Про проведення контрольних замірів учнів І курсу СПТУ. - Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисациплін. - Про ведення журналів теоретичного навчання.
 11. Заслуховування довідок на педраді.
 12. Підготовка проектів наказів: - Про підсумки проведення контрольних замірів учнів І курсу СПТУ. - Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін. - Про ведення журналів теоретичного навчання. - Про участь команди училища у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін.
 13. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 14. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 15. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
ЛИСТОПАД 2017р.
 1. Перевірка правильності ведення навчально-облікової документації (журнали  теоретичного, виробничого навчання, плани уроків, інструкції з охорони праці, тощо).
 2. Формування заявок на участь команди училища у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін.
 3. Контроль за підготовкою викладачами учнів до олімпіади, підготовка комплектів документів, клопотань про заміну учасника (у разі потреби).
 4. Перевірка проведення викладачами консультацій згідно графіків.
 5. Організація участі учнівського та педагогічного колективів у написанні радіодиктанту національної гідності.
 6. Надання інформації учням про особливості реєстрації на пробне ЗНО.
 7. Шляхи формування компетентностей учнів. Перевірка роботи викладачів над єдиною методичною проблемою.
 8. Організація проведення Уроку пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 року – геноциду Українського народу (у рамках тижня пам’яті та скорботи).
 9. Відвідування уроків педагогічних працівників що атестуються.
 10. Участь у роботі педради.
 11. Контроль за відпрацюванням навчальних планів та програм.
 12. Корекція розкладу уроків згідно графіків навчального процесу.
 13. Складання графіків проведення, директорських контрольних робіт.
 14. Організація роботи щодо розробки завдань для директорських контрольних робіт.
 15. Підготовка аналітичних довідок: - Про стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки згідно перспективного плану. - Про проведення викладачами консультацій.
 16. Заслуховування довідок на педраді.
 17. Підготовка проектів наказів: - Про стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки
 18. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноносвітньої та професійної підготовки.
 19. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 20. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
ГРУДЕНЬ 2017р.
 1. Організація та проведення директорських контрольних робіт  з предметів загальноосвітньої підготовки.
 2. Аналіз виконання робочих навчальних планів і програм за І семестр.
 3. Участь у розробці плану роботи училища під час зимових канікул.
 4. Контроль за підготовкою викладачами та майстрами в/н семестрових відомостей навчальних досягнень учнів СПТУ.
 5. Корекція розкладу уроків згідно графіків навчального процесу
 6. Підготовка аналітичних довідок: - Про результати участі команди училища у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін. - Про ведення журналів теоретичного навчання.
 7. Заслуховування довідок на педраді.
 8. Підготовка проектів наказів: - Про підсумки проведення директорських контрольних робіт учнів І-ІІ курсів СПТУ. - Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін. - Про ведення журналів теоретичного навчання.
 9. Контроль за звітністю викладачів про роботу у І семестрі та планування роботи на ІІ семестр.
 10. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 11. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 12. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
СІЧЕНЬ 2018р.
 1. Продовжувати контроль за звітністю викладачів.
 2. Підготовка проекту наказу: - Про призначення академічної стипендії на ІІ семестр.
 3. Підготовка матеріалів до складання розкладу уроків на ІІ семестр.
 4. Складання розкладу уроків, ознайомлення викладачів з розкладом, урахування побажань, друк,
 5. Погодження та затвердження остаточного варіанту розкладу уроків на ІІ семестр.
 6. Участь у роботі атестаційної комісії з атестації педпрацівників  у 2018 р.
 7. Участь у підготовці та проведенні педагогічної ради за підсумками роботи у І семестрі.
 8. Продовжити вивчення системи роботи педагогічних працівників, що підлягають атестації.
 9. Контроль за дотриманням вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 10. Організувати роботу з викладачами для створення блогів.
 11. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 12. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 13. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
ЛЮТИЙ 2018р.
 1. Взяти участь у роботі атестаційної комісії з атестації педпрацівників у 2017/2018 н. році.
 2. Участь у розробці інформації для профорієнтаційної роботи.
 3. Здійснити перевірку. роботи педагогічних працівників з реалізації методичної проблеми училища
 4. Аналіз наповнення блогів викладачів для організації навчально-пізнавальної діяльності.
 5. Корекція розкладу уроків згідно графіків навчального процесу.
 6. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 7. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 8. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
БЕРЕЗЕНЬ 2018р.
 1. Проведення інструктивно-методичної наради з питань підготовки до ДПА.
 2. Підготовка пропозицій до графіку відпусток педагогічних працівників.
 3. Здійснити перевірку стану професійно-практичної підготовки учнів та організації співпраці з роботодавцями.
 4. Участь у заключному засіданні атестаційної комісії.
 5. Корекція розкладу уроків згідно графіків навчального процесу.
 6. Підготовка аналітичних довідок: - Про допуск учнів випускних груп СПТУ до ДПА.
 7. Заслуховування довідок на педраді.
 8. Участь у роботі педради щодо допуску учнів груп СПТУ.
 9. Підготовка проекту наказу: - Про допуск учнів випускних груп СПТУ до ДПА.
 10. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 11. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 12. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
КВІТЕНЬ 2018р.
 1. Контроль за якістю проведення консультацій з питань підготовки учнів до ДПА.
 2. Підготовка проекту плану роботи ПТНЗ на новий навчальний рік.
 3. Перевірка підготовки матеріалів до ДПА.
 4. Складання графіка проведення ДПА.
 5. Ознайомлення учнів і батьків з основними вимогами Положення про ДПА.
 6. Підготовка проекту наказу: - Про створення державної атестаційної та апеляційної комісії на ДПА.
 7. Провести перевірку журналів обліку теоретичного навчання учнів випускних груп СПТУ.
 8. Корекція розкладу уроків згідно графіків навчального процесу учнів невипускних груп.
 9. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 10. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 11. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
ТРАВЕНЬ 2018р.
 1. Аналіз рівня забезпеченості підручниками на наступний навчальний рік.
 2. Перевірка рівня готовності матеріалів до ДПА.
 3. Вивчення стану матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення кабінетів, для здійснення заходів щодо підготовки до нового навчального року.
 4. Організація та проведення ДПА учнів випускних груп СПТУ.
 5. Корекція розкладу уроків згідно графіків навчального процесу.
 6. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 7. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 8. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
ЧЕРВЕНЬ 2018р.
 1. Провести аналіз виконання навчальних планів та програм у ПТНЗ.
 2. Розробити та затвердити робочі навчальні плани та програми ПТНЗ на 2018/2019 н.р. згідно державних стандартів з конкретних професій (за необхідності).
 3. Перевірка журналів теоретичного щодо виконання навчальних планів і програм, дотримання єдиних вимог до ведення ділової документації.
 4. Контроль за станом підготовки навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки до нового навчального року.
 5. Підготовка аналітичних довідок: - Про участь учнів випускних груп СПТУ у ДПА. - Про виконання навчальних планів та програм та ведення журналів теоретичного навчання викладачами загальноосвітніх дисциплін. - Про стан підготовки навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки до нового навчального року.
 6. Заслуховування довідок на педраді.
 7. Підготовка проектів наказів: - Про результати участі учнів випускних груп СПТУ у ДПА. - Про якість виконання навчальних планів та програм та ведення журналів теоретичного навчання викладачами загальноосвітніх дисциплін. - Про стан підготовки навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки до нового навчального року. - Про призначення академічної стипендії на літні місяці та І семестр 2018/2019 н.р. - Про переведення учнів І, ІІ курсів невипускних груп на наступні курси .
 8. Контроль за оформленням документів про освіту.
 9. Попередній розподіл педагогічного навантаження на новий навчальний рік.
 10. Підготовка звітів за навчальний рік.
 11. Участь у роботі педради.
 12. Підготовка довідки про вичитку годин викладачами загальноосвітньої та професійної підготовки.
 13. Забезпечення виконання законів, постанов, указів; постанов, розпоряджень наказів МОНУ, листів і наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, НМЦ ПТО у Чернівецькій області, ІППО у Чернівецькій області.
 14. Підготовка інформації на сайт училища та сайт Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
   

    Заступник директора з НР   Л.В.Скрипничук