Документи до вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до Професійно-технічного училища №8, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

1 Свідоцтво про освіту (тільки оригінал)

2 Паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (копії 2 прим.)

3 Фото 3х4 (8 шт.)

4 Медична довідка (форма 086-У, 25-ю)

5 Довідка про склад сім’ї  та Довідка з місця  роботи батьків (якщо працюють)

6 Ідентифікаційний код (копія 2 прим.)

 

7 Документи про пільги  (за наявності)

8 Письмова згода на обробку персональних даних